<track id="ebwp6"></track>
<track id="ebwp6"></track>

 1. <track id="ebwp6"><div id="ebwp6"><address id="ebwp6"></address></div></track>
   1. <tbody id="ebwp6"><nobr id="ebwp6"></nobr></tbody>

    <track id="ebwp6"></track>

    首頁廣告位概覽圖:

    內容頁廣告位概覽圖:

    新華網內蒙古頻道廣告價目表
    序號 頁面位置 尺寸(像素) 價格(元/天)
    1 首頁頂部包框廣告 1920x350 15000
    2 頂部通欄一 (T1) 1000*75 15000
    3 通欄二 (T2、T3、T4) 185x70、600x70、185x70 5000、8000、5000
    4 焦點圖廣告 (J1) 430*300 15000—7000
    5 熱點廣告位(R1、R2、R3、R4) 160*70 4000
    6 通欄三 (T5) 1000x75 10000
    7 通欄四 (T6) 1000x75 8000
    8 對聯廣告 (D1、D2) 120*270 10000
    9 專題推廣位 (Z1、Z2、Z3) 120*80 2000
    10 文字鏈廣告 (W1、W2..) 200*25 200
    11 首頁底欄按鈕廣告(A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8) 240*60 2000
    12 內容頁通欄廣告 600x80 1000
    13 內容頁按鈕廣告 320*80  
    14      
    010070230010000000000000011200000000000000
    不戴套交换系列100部分